Landschap Diensten

Zuid Limburg

De diensten c.q. werkzaamheden van Landschapsbeheer Mergelland omvatten:

  • Onderhoud aan landschapselementen: Afzetten, snoeien van houtopstanden, knotten van bomen, het snoeien van heggen;
  • Maaien en klepelen van (weg) bermen en grasstroken;
  • Plaatsen en herstellen van afrasteringen;
  • Begrazen van (natuur) terreinen door schapen en runderen;
  • Bacterievuur bestrijding;
  • Assisteren bij evenementen zoals boomplant- dagen en snoei- dagen.

Bij deze werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van moderne apparatuur en gereedschappen en rekening gehouden met benodigde veiligheidseisen.

In overleg met de opdrachtgever wordt het werk opgenomen, waarna een prijsopgave gemaakt wordt en werkafspraken vastgelegd worden.

landschapsbeheer mergelland

Bij de werkzaamheden wordt eveneens rekening gehouden met gedragscode flora- en faunawet.

Landschapsbeheer in uitvoering