Landschapsbeheer in

Zuid Limburg

Landschapsbeheer Mergelland is een coöperatieve vereniging, opgericht in 2005 door agrariërs uit Zuid Limburg.

Landschapsbeheer in

Zuid Limburg

Landschapsbeheer Mergelland is een coöperatieve vereniging, opgericht in 2005 door agrariërs uit Zuid Limburg.

Landschapsbeheer Mergelland voert in opdracht van haar opdrachtgevers onderhoudswerkzaamheden uit aan landschapselementen zoals houtopstanden, (struweel) heggen, (knot) bomen, (natuur) weilanden en grasstroken.